Σάββατο, 26 Απριλίου 2014

ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΜΟΥ ΤΟ ΣΚΟΤΕΙΝΟ ΜΕ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΤΕΣ

https://www.youtube.com/watch?v=58jisoTWGmM

DMFSFLS MFSMR MFMR MRDCD


DCL CDC D CLSFM  F  MR MF SF L SS

DCL CDC D CLSFM FMR MFMR MRDCD